Hải sản ngủ đông

 • Cá Basa Cắt Khoanh

  71.000đ
 • Cá Basa Phile

  109.000đ
 • Cá Diêu Hồng

  59.000đ
 • Cá Mè Vinh

  99.000đ
 • Cá Rô

  49.000đ
 • Cá Trê Nguyên Con

  199.000đ
NGUYÊN ANH SEAFOOD

Sản Phẩm Nổi Bật

 • -15%

  Hàu Sữa Tươi Tách Vỏ

  85.000đ
 • -30%

  Nhum Biển Tươi Phú Quốc

  35.000đ264.000đ
 • Cá Chuồn

 • Cá Mặt Trăng