Cá Bạc Má Đông

Cá Bạc Má Đông

Thông Tin Sản Phẩm

Product Name Cá Bạc Má Đông
Product Name LAYANG SCAD
Size 6/8,  8/10,  10/12,
Specification Fillet skinon , bone off
Packing IQF 1 kg/bag x 10 per carton ( 10 Kgs Net)
Season March to October
Suppliabilitty 60 MT/year
Ingredient 100% LAYANG SCAD
Brand OEM brand
Micro Biological According to the imported country standards
Anti Biotic Free from Anti-biotic
Shelf Life 2 year from production date in under -18oC

Sản Phẩm Tương Tự