hải sản khô

 • -26%

  Cá Chim Trắng Một Nắng

  184.000đ
 • -17%

  Cá Dứa Một Nắng

  290.000đ
 • -12%

  Cá Dứa Một Nắng Nguyên Con

  580.000đ
 • -15%

  Cá Đù Nguyên Con Phú Quốc Một Nắng

  145.000đ
 • -24%

  Cá Đục Một Nắng

  145.000đ
 • -13%

  Cá Lóc Khô

  175.000đ
 • -20%

  Cá Sặc Trứng 1 Nắng

  120.000đ
 • -27%

  Khô Cá Đù

  109.000đ
 • -13%

  Khô Cá Phèn

  130.000đ
 • -25%

  Khô Mực Nhỏ Phú Quốc

  75.000đ130.000đ
 • -14%

  Mực Khô Phú Quốc

  514.000đ774.000đ
 • -18%

  Mực Khô Phú Quốc Một Nắng

  450.000đ
 • -14%

  Mực Xé Sợi Hấp Nước Dừa

  69.000đ
 • -7%

  Tôm Khô Phú Quốc

  560.000đ
NGUYÊN ANH SEAFOOD

Sản Phẩm Nổi Bật

 • -15%

  Hàu Sữa Tươi Tách Vỏ

  85.000đ
 • -30%

  Nhum Biển Tươi Phú Quốc

  35.000đ264.000đ
 • Cá Chuồn

 • Cá Mặt Trăng