tôm thẻ

 • -14%

  Tôm Thẻ Biển Tươi Phú Quốc

  230.000đ297.000đ
 • -14%

  Tôm Thẻ Lột Phú Quốc

  198.000đ
NGUYÊN ANH SEAFOOD

Sản Phẩm Nổi Bật

 • -15%

  Hàu Sữa Tươi Tách Vỏ

  85.000đ
 • -30%

  Nhum Biển Tươi Phú Quốc

  35.000đ264.000đ
 • Cá Chuồn

 • Cá Mặt Trăng