tôm

 • -10%

  Tôm Càng Xanh Phú Quốc

  180.000đ
 • -8%

  Tôm Chì Biển Tươi Phú Quốc

  184.000đ
 • -21%

  Tôm Chì Lột Phú Quốc

  159.000đ
 • -7%

  Tôm Khô Phú Quốc

  560.000đ
 • Tôm Oxi Hấp

 • -14%

  Tôm Thẻ Biển Tươi Phú Quốc

  230.000đ297.000đ
 • -14%

  Tôm Thẻ Lột Phú Quốc

  198.000đ
 • -15%

  Tôm Tích Hấp Phú Quốc

  466.000đ
 • -12%

  Tôm Tích Lột Phú Quốc

  230.000đ
NGUYÊN ANH SEAFOOD

Sản Phẩm Nổi Bật

 • -15%

  Hàu Sữa Tươi Tách Vỏ

  85.000đ
 • -30%

  Nhum Biển Tươi Phú Quốc

  35.000đ264.000đ
 • Cá Chuồn

 • Cá Mặt Trăng